Seminar sa Wikang Ingles sa Asya

Ang aming mga pampublikong wikang Ingles na seminar sa Asya ay natupad sa datronicsoft Inc sa Manila / Phillipines. Ang larawan sa ibaba ay kinuha sa mga pampublikong Seminar WDM I sa lugar ng datronicsoft mula Abril 23-Mayo 4 2007.

Seminar sa Israel sa Wikang Ingles

Kami ay nagtuturo ng pampublikong kurso sa pagsasanay para sa Windows developer driver sa wikang Ingles sa Sela University sa Tel Aviv Israel. www.sela.co.il

 

Seminar sa Wikang Aleman sa Munich / Alemanya

Kami ay nagtuturo ng pampublikong kurso sa pagsasanay para sa Windows developer driver sa wikang Aleman sa MicroConsult GmbH sa Munich / Alemanya. www.microconsult.com