WDM Device Drivers

Ang Windows Driver Model ay may sinusunod na kaukulang pamantayan sa paggawa ng kernel-mode device drivers para sa mga Windows Operating System. Ito ay nakakapagmanipula ng mga hardware sa iba't-ibang bus systems ng kompyuter tulad ng PCI/Compact PCI, PCMCIA, SCSI, IEEE 1394 (Firewire) at USB (Universal Serial Bus). Ito rin ay mayroong device classes katulad ng HID (Human Input Device).

Ang mga pangkaraniwang gamit sa paggawa ng device drivers ay ang mga sumusunod:

-C/C++

-Platform SDK

-DDK

-WinDbg

-Compuwer/NuMega SoftIce at

-Target Designer

Driver Developers Training Courses (WDM/WDF)

Ang aming kumpanya ay nagbibigay ng mga kursong pagsasanay tungkol sa paggawa ng WDM driver.Para sa karagdagang detalye pumunta sa pahina ng "mga pagsasanay".