Pagsasanay at Konsultasyon ng mga Developers

www.feabhas.com 
Sa Feabhas ay may natatanging kurso na naaangkop sa ganitong uri ng mga Tagatalakay. Sa kasalukuyan ay abala dito sa Feabhas sa mga pampublikong talaan na naghihikayat ng pagsasanay sa sa mga lugar kung nasaan ang kliyente.


www.kalinskyassociates.com
Mga natatanging teknikal na pagsasanay na nakapaloob sa software design and development.


www.microconsult.com
Pagsasanay, Pagtuturo at Pag-iinhenyero para sa Industrial Hardware at Software Engineers. Sa mahigit na tatlumpu't tatlong (33) taon, ang MicroConsult ay nairekomenda na kasosyo para Industrial Hardware Developers na nagbibigay ng mga kaalaman sa bawat antas ng isang proyekto mula sa mga detalye nito hanggang sa mabuo at subukin ang kaangkupan nito.


www.sela.co.il
Ang Sela international ay nagseserbisyo sa mga kliyente sa buong mundo sa pagsasanay sa IT, pag-Outsource at pagkonsulta sa buong mundo.


Hardware development

www.axcon.dk
SoC sa FPGA, transisyon sa FPGA para sa ASIC makapaloob sa Software, nakapaloob sa Industrial/Medical Device Development, Wireless, Data Communication, EMC, Project Management at marami pang iba.


Software development


www.dialogdata.de
Pagbuo ng aplikasyon para sa mga teleponong selular, tablet at telepono. Hindi lamang pagsasanay, pagkonsulta at paggawa - ngunit gabay din para sa makabagong teknolohiya.