Kernel Streaming Minidriver architecture at KS Filter

Ang Kernel Streaming (KS) ay tumutukoy sa Microsoft-provided na mga serbisyo na sumusuporta sa kernel mode sa pagpoproseso ng stream ng data. Sa modelong ito, streaming data daloy sa pamamagitan ng isang serye ng mga nodes na pinagsama sa mga bloke na tinatawag na filter. Bawat filter encapsulates ang ilang processing gawain na ginanap sa ibabaw ng data. A KS filter ay ipinatupad bilang isang kernel object mode driver. Microsoft ay nagbibigay ng tatlong multimedia class modelo ng driver na ilantad streaming functionality sa mga vendor hardware. Ang mga ito ay Port Class, Stream Class at AVStream.

WDM Audio Driver (Port Class)

Ang WDM audio architecture ay batay sa KS (kernel streaming) serbisyo. WDM audio driver control audio card adaptor na render at makuha ang mga batis na naglalaman ng audio data sa alon at MIDI format.

AV Stream Minidrivers

Ang AVStream bahagi ng operating system ay mapupuntahan sa pamamagitan ng mga OS na tinustusan ks.sys export driver. Developers sumulat AV minidrivers Stream na maaaring maglantad sa audio at video pins. Ang legacy stream class driver na modelo ay suportado pa rin para lamang sa mga umiiral na minidrivers.