Seminar ng Windows driver developer sa Europa at Israel

Ang aming Windows driver developer seminar sa wikang Ingles ay ibinibigay sa pakikipagtulungan ng aming mga partner Sela University sa Tel Aviv / Israel www.sela.co.il

Sa Munich / Alemanya kami ay nagbibigay ng mga pagsasanay sa Developer tungkol sa Windows Driver sa wikang Aleman, kasama ang MicroConsult www.microconsult.com

Public Seminar sa Europe at Israel

Topic Lugar Mga petsa
Paggawa ng WDF UMDF 2.0 KMDF Device Driver
Kurso ng pagsasanay para sa Developer
(Wikang Ingles / limang araw)
Tel Aviv / Israel
Nobyembre 19 - 23, 2017
Paggawa ng WDF UMDF 2.0 KMDF Device Driver
Kurso ng pagsasanay para sa Developer
(Wikang Ingles / limang araw)
Tel Aviv / Israel
Enero 21 - 25, 2018
Paggawa ng WDF UMDF 2.0 KMDF Device Driver
Kurso ng pagsasanay para sa Developer
(Wikang Aleman / limang araw)
Munich / Alemanya
Enero 29 - Pebrero 2, 2018
Paggawa ng WDF UMDF 2.0 KMDF Device Driver
Kurso ng pagsasanay para sa Developer
(Wikang Aleman / limang araw)
Munich / Alemanya
Oktubre 15 - 19, 2018
Paggawa ng WDF UMDF 2.0 KMDF Device Driver
Kurso ng pagsasanay para sa Developer
(Wikang Aleman / limang araw)
Munich / Alemanya
Mayo 13 - 17, 2019